Untitled-1

 

O mne

Mám rád fotografie ktoré nabádajú zastaviť sa a porozmýšľať, fotografie ktoré porušujú zaužívané konvencie, vizuálne zaujímavé fotografie kde forma neprevláda nad obsahom ale napriek tomu hrá svoju dôležitú rolu, fotografie kde kompozícia nie je norma ale výrazový prostriedok.
Fotografie ktoré mám rád sa snažím aj tvoriť